Trụ Sở

Công Ty TNHH Apartments Việt Nam
Tầng 1, 52 Đông Du, Phường Bến nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện Thoại

Tel: +84 2873 06 23 23
Hotline: +84 888 522 922

Emails

Khách Hàng: info@apartments.vn
Đại Lý: partner@apartments.vn

Chia sẻ với Chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng mỗi điều bạn gửi đến chúng tôi đều rất mất thời gian nhưng đó là sự chân thành bạn gửi đến tôi và chắc chắn là chúng tôi luôn trân trọng từng ý kiến của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực liên lạc đến bạn trong thời gian sớm nhất. Sự phát triển của chúng tôi là phần lớn nhờ vào những ý kiến đóng góp và gắn bó của bạn. Xin hãy gửi tin tới chúng tôi tại đây!

Compare